13 | 07 | 2020
Головна Архів ОВБД Архів об'єднаної віртуальної бібліографічної довідки Мушок запитує: Аналіз стану економіки Швейцарії

Останні виставки
Останні новини

Рекомендувати

Мушок запитує: Аналіз стану економіки Швейцарії

Додано:
Понеділок, 10 грудня 2012
Переглядів:
805

Відповідь

Мушок запитує: Аналіз стану економіки Швейцарії(та її основних макроекономічних показників:обсяг ВВП, ВНП, НД, валових та чистих інвестицій, експорту та імпорту; показники, що характеризують рівень безробіття, суспільної продуктивності праці, інфляційні процеси тощо) за останні 10 років. Наперед дякую

Наша відповідь:

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела:

  Швейцария — экономика, ВВП: http://iformatsiya.ru/europe/107-shvejcariya-yekonomika-vvp.html
 Социально-экономическая характеристика Швейцарии: http://www.coolreferat.com/Социально-экономическая_характеристика_Швейцарии
 Сучасна структура економіки Швейцарії: http://www.rusnauka.com/13.DNI_2007/Economics/21078.doc.htm
 Економіка Швейцарії встановила антирекорд за два роки: http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?ekonomika_shveytsariyi_vstanovila_antirekord_za_dva_roki&objectId=164090
 Економіка Швейцарії вийшла з рецесії в III кв. 2009 р.: http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2009/12/01/179763
 Цюблер, Г. Швейцарія - стабільна, конкурентоспроможна країна : досвід для України [Текст] [Електронний ресурс] / Г. Цюблер // Економічний часопис-XXI / . – 2010 . – N1-2 . – С.21-25.- Режим доступу: http://soskin.info/ea/2010/1-2/20109.html

Книги:

Александров, И. М. Налоговые системы России и зарубежных стран / И. М. Александров. – М. : Бератор-Пресс, 2002. – 192 с.
Безуглий, В.В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн : Навч. посібник / В.В. Безуглий. – М. : ВЦ "Академія", 2005. – 704 с. 
Міжнародні фінанси : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю.Г. Козак (ред.). — Вид. 3-тє, перероб. та доп. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 639с.
Швейцария: бизнес, инвестиции, иммиграция [Текст]. - СПб. : Издательский дом "Бизнес-пресса", 2003. - 64 с.: ил.
Швейцария. Инвестиционный путеводитель: Экономика. Право. Налогообложение. Недвижимость. Цифры и факты. Контактная информация / Кристиан Келин (ред.)А. Залесова (пер.с англ.). — М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. — 795с.

Статті:

Бершеда, Т. Економічний потенціал Швейцарії та Українсько-Швейцарське співробітництво / Т. Бершеда // Економіка України. – 2003. – N12. – С.82-84.
Кодацький, В. Грошово- кредитна система Швейцарії [Текст] / В. Кодацький, О. Баркова // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – N6. – С.166-169. 
Красавина, Л. Н. Швейцарский стиль банковской системы / Л.Н. Красавина // Деньги и кредит. – 2003. – N3. – С.42-48. 
Кульчинська, Р. Особливості сучасної банківської системи Швейцарії/ Р. Кульчинська // Вісник Національного банку України. – 2005. – N9. – С.40-44.
Сидоренко, О. США, Швейцарія та Данія очолили рейтинг ВЕФ за індексом глобальної крнкурентоспроможності [Текст] / О. Сидоренко // Дзеркало тижня. – 2007. – N42-43. – С.14.

Категорія

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Ресторан. От идеи до первых чаевых
Managerial economics
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки