13 | 07 | 2020
Головна Архів ОВБД Архів об'єднаної віртуальної бібліографічної довідки Максим запитує: Добрий день допоможіть знайти інформацію на тему "Витрати виробництва та собівартість продукції у сфері аграрного сервісу". Дякую!

Останні виставки
Останні новини

Рекомендувати

Максим запитує: Добрий день допоможіть знайти інформацію на тему "Витрати виробництва та собівартість продукції у сфері аграрного сервісу". Дякую!

Додано:
Понеділок, 10 грудня 2012
Переглядів:
796

Відповідь

Наша відповідь:

Шановний Максиме! На Ваш запит пропонуємо переглянути наступні джерела:

1) Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств : Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероблене / В. Г. Андрійчук. – К. : КНЕУ, 2002. – 624 с.
2) Кобилкін, О. М. Визначення впливу окремих видів витрат на зниження собівартості продукції при бізнес-плануванні діяльності сільськогосподарських підприємств / О. М. Кобилкін, С. В. Кобилкіна // Формування ринкової економіки : Зб. наук. праць: Удосконалення економічної роботи на сільськогосподарських підприємствах в умовах перехідної економіки / відповід. ред. О. О. Бєляєв . – М. : КНЕУ, 2003 . – С.147-149.
3) Петров, В. М. Методичні підходи до формування собівартості сільськогосподарської продукції та її вплив на ефективність виробництва / В. М. Петров, А. В. Токар // Економіка АПК. – 2008. – № 10. – С. 55-60. 
4) Павлик, В. П. Собівартість і реалізація продукції у формуванні аграрного ринку / В. П. Павлик // Економіка АПК. – 2007. – № 5. – С. 147-152. 
5) Чернецька, О. В. Формування економічно ефективної структури виробничих витрат сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. : 08.00.04 / О. В. Чернецька, Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с.
6) http://pulib.if.ua/book/38
7) http://fingal.com.ua/content/view/243/35/1/2/
8) http://udau.edu.ua/library.php?pid=2056
9) http://www.nadiya-audit.com.ua/9.html
10) http://pulib.if.ua/part/1751
11) http://inpos.com.ua/79
12)http://pidruchniki.ws/16381204/ekonomika/vitrati_virobnitstva_sobivartist_produktsiyi_tsinoutvorennya_pidpriyemstvi
13) http://udau.edu.ua/library.php?pid=753
14) http://ebooktime.net/book_106_glava_109_11.1._Особливість_.html

Категорія

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Бизнес-путь: Билл Гейтс. 10 секретов самого богатого в мире бизнес-лидера
Теорія держави і права
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки