Фонди бібліотеки Друк

Бібліотека університету заснована у 1968 році. Зараз її фонд налічує 404011 примірників українською, російською, англійською, німецькою, французькою мовами, серед них: 346049 книг, 15075 періодичних та інформаційних видань, 2845 – на електронних носіях із записом, 9307 зарубіжнихх видань.

Бібліотечний фонд – багатогалузевий: комплектується літературою з фінансів і обліку, економіки і менеджменту, товарознавства і комерційної справи, туризму, технології громадського харчування, технології зберігання і переробки плодів та овочів, суспільних наук, іноземних мов, економічної кібернетики, соціальної інформатики, ресторанної та готельної справи, управління персоналом та економіки праці.

Бібліотека комп’ютеризована, має електронний каталог (більше 208 тис. записів), 20 баз даних, що створені бібліотекою, фонд повнотекстових документів електронної бібліотеки  (понад 37248 електронних гіпертекстових документів). З 1 вересня 2012 року розпочалося активне наповнення матеріалами інституційного репозитарію університету. Він нараховує понад 6894 документів.. В бібліотеці функціонує електронний читальний зал на 50 робочих місць з доступом до ресурсів власної електронної бібліотеки і світових бібліотечних джерел (через глобальну мережу Internet). У бібліотеці університету у 2009 р. створений структурний підрозділ - медіатека. Медіатека надає доступ до аудіо та відеоматеріалів, оброблених і адаптованих бібліотекою, які призначені для використання викладачами та студентами в навчанні, навчально-методичній діяльності та наукових дослідженнях. Медіатека складається з 20 місць для індивідуальних занять та відеозалу на 15 місць для групових занять. Бібліотека складається з дев'яти структурних підрозділів.

Останнє оновлення на Четвер, 13 лютого 2020, 12:11