Екологічна економіка Друк
Середа, 11 березня 2020, 08:08

Екологічна економіка

Мілька А. І.

Екологічна економіка : методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування освітня програма «Облік і аудит» ступеня магістра / А. І. Мілька. – Полтава : ПУЕТ, 2019. – 40 с.