Тренінг «Бухгалтерський облік у бізнесі» Друк
Вівторок, 26 листопада 2019, 10:30

Тренінг «Бухгалтерський облік у бізнесі»

Прохар Н. В.

Тренінг «Бухгалтерський облік у бізнесі» : збірник завдань та методичні рекомендації для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування освітня програма «Облік і аудит» ступеня бакалавра / Н. В. Прохар, Ю. О. Ночовна. – Полтава : ПУЕТ, 2019. – 35 с.