Управління банківськими ризиками Друк
Четвер, 05 грудня 2019, 12:17

Управління банківськими ризиками

Прасолова С. П.

Управління банківськими ризиками : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітня програма «Банківська справа» ступеня бакалавра / С. П. Прасолова. – Полтава : ПУЕТ, 2019. – 158 с.