Інтелектуальна власність Друк
Середа, 03 липня 2019, 10:58

Інтелектуальна власність

Хомич Г. П.

Інтелектуальна власність : навчальні завдання та методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів спеціальності 181 «Харчові технології» освітні програми «Технології в ресторанному господарстві», «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса», «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» ступеня магістра / Г. П. Хомич. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 59 с.