Управління якістю туристичних послуг Друк
Вівторок, 28 травня 2019, 08:42

Управління якістю туристичних послуг

Дробиш Л. В.

Управління якістю туристичних послуг : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами спеціальності 242 «Туризм» ПУЕТ / Л. В. Дробиш. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 145 с.