Управління розвитком компанії Друк
Понеділок, 25 березня 2019, 09:21

Управління розвитком компанії

Стефанюк О. Д.

Управління розвитком компанії : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» ПУЕТ / О. Д. Стефанюк. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 128 с.

Метою навчальної дисципліни «Управління розвитком компанії» є набуття навичок виявлення й оцінювання можливостей успішного довгострокового розвитку компанії, а також розроблення комплексу заходів із їх реалізації з метою вирішення внутрішніх проблем компанії та забезпечення високого рівня гнучкості компанії незалежно від умов її функціонування.