Самоконтроль студентів під час рухової активності Друк
Понеділок, 25 березня 2019, 09:14

Самоконтроль студентів під час рухової активності

Кожуріна І. Є.

Самоконтроль студентів під час рухової активності : методичні рекомендації для студентів усіх напрямів підготовки галузей знань «Економіка і підприємництво», «Торгівля», «Прикладна математика», «Харчові технології та інженерія» ПУЕТ / І. Є. Кожуріна. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 23 с.