Кооперація та інтеграція малих підприємств аграрної сфери: теорія, методика, практика Друк
П'ятниця, 11 квітня 2014, 14:48

Кооперація та інтеграція малих підприємств аграрної сфери: теорія, методика, практика   Костирко I. Г.
   Кооперація та інтеграція малих підприємств аграрної сфери: теорія, методика, практика: монографія / І.Г. Костирко, А.І. Бурак. - Львів: Ліга-Прес, 2013.-192 с
   ISBN 978-966-397-209-3
   У монографії розкрито суть малого підприємництва, розглянуто критерії й показники віднесення підприємств за масштабами їх діяльності до певної категорії. Розмежовано поняття "інтеграція" та "кооперація" за способами, видами та особливостями їх впровадження у підприємствах.
   Проведено аналіз діяльності малих підприємств у сільському господарстві Львівської області, дано оцінку процесів кооперації та інтеграції в аграрній сфері, показано ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств залежно від розмірів їх земельних угідь, кількості працівників та обсягу валової продукції.
   Показано перспективні напрями здійснення господарської діяльності малими сільськогосподарськими підприємствами, визначено зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на процеси кооперації та інтеграції за участю малих підприємств, розроблено систему сценаріїв розвитку кооперативів, розглянуто механізм поширення процесів кооперації та інтеграції малими підприємствами в аграрній сфері.