Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків Друк
Понеділок, 15 липня 2013, 08:46

Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків   Кічор В.П.
   Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : навч. посіб. / В. П. Кічор, Р. В. Фещур, С. Й. Воробець, Н. Р. Яворська; за ред. В. П. Кічора. — Львів : Видавництво «Растр-7», 2012. — 188 с
   ISBN 978-966-2004-70-0
   Викладено методичні основи обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків. Описано методи економічного прогнозування та обґрунтування господарських рішень на основі теорії корисності, а також особливості прийняття рішень в умовах конфліктності, невизначеності та багатокритеріального вибору. Значна увага приділена сутності економічних ризиків, їх оцінюванню та управлінню ризиками. Містить контрольні запитання, тестові завдання та вправи до розділів.
   Навчальний посібник відповідає вимогам навчальної програми з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «Бакалавр».
   Призначений для студентів, аспірантів і викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для фахівців у сфері господарської діяльності.