Правознавство Друк
Понеділок, 25 березня 2013, 14:10

Правознавство   Молдован В. В., Чулінда Л. І.
   Правознавство. 3-тє вид. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012.- 184 с.
   ISBN 978-611-01-0374-9
   Навчальний посібник побудований за модульним принципом. У посібнику подані сучасні технології навчального процесу. Перший модуль надає необхідні знання щодо основ теорії держави і права, досліджуються основні юридичні поняття та їх озна- . ки. Другий модуль надає знання з таких найважливіших галузей законодавства, як конституційне, цивільне, сімейне, трудове та кримінальне.
   Буде корисним для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та усіх, хто цікавиться питаннями застосування законодавства України.