Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві Друк
Середа, 17 жовтня 2012, 13:29

Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві   Топольник В.Г.
   Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві: Навчальний посібник. - Львів: "Магнолія 2006", 2012. - 328.
   ISBN 978-617-574-054-5 "Магнолія 2006"

   Навчальний посібник — перший систематизований виклад сучасного менеджменту якості сфери готельно-рестораиних послуг. Мета його - дати основні, принципові положення, що стосуються змісту програмних питань навчальної дисципліни. В ньому викладені сучасні тенденції управління якістю на засадах стандартів ДСТУ ISO серії 9000. Особлива увага приділяється науково-теоретичній базі оцінювання якості об'єктів готельно-ресторанного господарства методами кваліметрії, простим і новим статистичним методам контролю й управління якістю послуг.
   Дев'ять розділів посібника у відповідності з навчальною програмою розподілено тіа три змістових модуля. Перший модуль присвячений ролі менеджменту якості в сучасних умовах і створенню систем якості в готельно-ресторанному господарстві Зміст другого модулю розкриває науково-теоретичну і методичну базу оцінювання готельних і ресторанних послуг, у тому числі кваліметричні та статистичні методи. У третьому змістовому модулі висвітлюються питання практичної кваліметрії об'єктів готельного та ресторанного господарства і деякі процеси системи управління якістю під час її функціонування. Кожний розділ посібника має контрольні питання, спрямовані на закріплення матеріалу й перевірку знань. Для поточного модульного контролю знань наведені тестові завдання. Посібник мас глосарій.
   Навчальний посібник призначений для підготовки фахівців з напряму "Готельно-ресторанна справа", може бути корисним студентам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, науковцям та інженерно-практичним робітникам сфери послуг.