Соціальний діалог в Україні: теоретичні питання Друк
Понеділок, 15 травня 2017, 09:06

Соціальний діалог в Україні: теоретичні питання

Гербеда С. В. Соціальний діалог в Україні: теоретичні питання [текст]: моногр./ С.В. Гербеда [за заг. ред. Нижник Н.P.]. - Київ: Центр учбової літератури. 2014. - 152 с

ISBN 978-617-673-328-7

Монографія присвячена теоретичним та практичним питанням соціального діалогу в Україні, які розглядаються під призмою науки державного управління.

Книга орієнтовна на керівників органів публічної влади та державних службовців, науково-педагогічних працівників, слухачів магістратур галузі державного управління.

Сформульовані та обгрунтовані в монографії наукові положення, пропозиції і рекомендації можуть бути використані:

- у науково-дослідній сфері - для подальшого розроблення і вирішення проблем державного управління соціальним діалогом в Україні:

- у сфері правотворчості - при підготовці законопроектів щодо подальшого вдосконалення правового регулювання соціально-партнерських відносин в Україні;

- у навчальному процесі - при підготовці тематичних планів, методичних матеріалів для лекційних і семінарських занять з навчальних курсів за програмами підготовки магістрів державного управління.