Загальне діловодство: теорія та практика керування документацією із загальних питань Друк
Четвер, 06 жовтня 2016, 10:56

Загальне діловодство: теорія та практика керування документацією із загальних питань

ПАЛЕХА ЮРІЙ

Загальне діловодство: теорія та практика керування документацією із загальних питань: навчальний посібник — вид. 4-те (виправлене і доповнене) — К. : Видавництво Ліра-К — 2014.— 624 с — (Серія посібників з культури діловодства).

ISBN 978-966-2609-56-1

У посібнику в документознавчому аспекті висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням вимог законів, інструкцій та стандартів, новітніх тенденцій розвитку діловодства, яке подано як результат самовдосконалення цілісної комунікативної системи, як вияв потреби об'єкта управління у вищому рівні впорядкування, як культура операційної управлінської технології.

Посібник включає питання як безпосереднього створення і оформлення документів, так і висвітлення організації діловодного процесу. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, велика увага приділена систематизації документації, особливостям керування документацією. В посібнику вперше деталізовано технологічні аспекти роботи як з традиційними так і електронними документами. Посібник допоможе студентам при вивчення дисциплін «Діловодство», «Документаційне забезпечення управління» та «Керування документацією». Практичні завдання і тести дозволять проконтролювати ступінь засвоєння знань.

Розрахований на фахівців, керівників організацій, працівників діловодних служб, викладачів і слухачів системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів та всіх, хто прагне до високої культури роботи з документами, як настільна книга.