Керування документацією Друк
Четвер, 06 жовтня 2016, 10:52

Керування документацією

Безкровний М.Ф., Кропивка М.Ф., Палеха Ю.І., Іщенко Т.Д.

Керування документацією: підручник / за загальною редакцією проф. Палехи Ю. І. — К. : Видавництво Ліра-К — 2015 — 296 с — (Серія: "Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності").

ISBN 978-966-2609-75-2

У підручнику комплексно висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням вимог новітніх законів, інструкцій та стандартів, тенденцій розвитку діловодства.

Підручник включає питання як безпосереднього створення і оформлення документів, так і висвітлення організації діловодного процесу. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, велика увага приділена особливостям керування документацією. Вперше деталізовано технологічні аспекти роботи як з традиційними так і електронними документами.

Підручник допоможе студентам при вивчення дисциплін «Діловодство», «Документаційне забезпечення управління» та «Керування документацією». Практичні завдання і тести дозволять проконтролювати ступінь засвоєння знань.

Розрахований на фахівців, керівників організацій, працівників інформаційно-консультаційних та діловодних служб, викладачів і слухачів системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів та всіх, хто прагне до високої культури роботи з документами.