Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності Друк
П'ятниця, 19 лютого 2016, 09:24

Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності

Галасюк С. С, Нездоймінов С. Г.

Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності : навчальний посібник. Друге видання, доповнене і доопрацьоване / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. -248 с.

ISBN 978-966-289-076-1

Навчальний посібник «Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності», розроблений відповідно до робочих навчальних програм дисциплін «Організація туристичних подорожей» і «Організація екскурсійної діяльності», містить: навчально-тематичні плани дисциплін, вказівки до вивчення конкретних тем із запитаннями для самоконтролю, тести та вимоги щодо виконання обов'язкових і вибіркових індивідуальних завдань, порядок проведення підсумкового модульного контролю (ПМК), критерії оцінювання знань студентів, список рекомендованих джерел інформації та термінологічний словник. У процесі підготовки до друку цього видання уточнено деякі формулювання, розширено, конкретизовано висвітлення окремих тем та індивідуальних завдань. Навчальний посібник пропонується для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати в галузі туризму, викладачів, фахівців сфери туристичних та екскурсійних послуг.