Теплотехніка та використання теплоти Друк
Вівторок, 10 березня 2015, 15:54

Теплотехніка та використання теплотиБоярчук В. М., Шолудько Я. В., Шолудько В. П., Бендера I. M.

Теплотехніка та використання теплоти : Практикум. / за ред. Шолудька Я. В. - Львів : Сполом, 2010. - 232 с.

Розкриваються загальні положення і послідовність виконання лабораторних робіт з теплотехнічних дисциплін. Викладений у практикумі матеріал спрямований на закріплення лекційного та самостійно вивченого матеріалу з теоретичних засад термодинаміки, теплопередачі та тепло-масообміну, теплоенергетичних установок, теплофізики будівель і споруд, систем теплопостачання, використання теплоти в тваринництві та рослинництві і т.п. Наведені елементи методик наукових досліджень, інженерного аналізу та розрахунків, довідкові матеріали та опис лабораторних установок.

Рекомендовано студентам вищих аграрних навчальних закладів ОКР «Бакалавр» напрямів підготовки: «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» і «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі».