Теорія і практика бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства Друк
Вівторок, 18 листопада 2014, 11:38

Теорія і практика бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства   Кузьмін О.Є., Мельник О.Г.
   Теорія і практика бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навч. посібник. - Львів: Видавництво "Растр-7", 2010. - 320с.
   ISBN 978-966-2004-33-5

   У навчальному посібнику розглядається сутність бюджетування зовнішньоекономічної діяльності, етапи його реалізації, місце в системі управління зовіншньоекономічною діяльністю підприємства. Висвітлено передумови та причини впровадження бюджетування зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах, розкрито проблеми, пов'язані із його застосуванням. Докладно охарактеризовано механізми здійснення основних етапів бюджетування зовнішньоекономічної діяльності як управлінської технології (бюджетного планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання). Висвітлено зарубіжний досвід та виокремлено особливості здійснення бюджетування зовнішньоекономічної діяльності на вітчизняних підприємствах.
   Навчальний посібник рекомендується для студентів економічних спеціальностей напрямків підготовки за галузями знань "Економіка і підприємництво" та "Менеджмент і адміністрування", аспірантів, викладачів, нау¬ковців, підприємців, менеджерів, економістів, фінансистів та інших фахівців.