Європейське управління: теоретико-методологічні засади Друк
Вівторок, 01 липня 2014, 08:08

Європейське управління: теоретико-методологічні засади   Грицяк І.А.
   Європейське управління: теоретико-методологічні засади: Моногр. — К.: Вид-во «К.І.С.», 2006. — 398 с
   ISBN 966-7048-59-4
   У монографії проаналізовано історію та сучасний стан європейської інтеграції, зокрема концептуальні підходи до її процесу та розвиток теоретичних засад, досліджено теоретико-методологічні засади європейського управління, проблеми формування інституційної системи ЄС як організаційної основи європейського управління та розвитку його багаторівневої системи, яку склада¬ють наднаціональний, національний, регіональний та місцевий рівні. Окремий розділ присвячено дослідженню європейських підходів до вдосконалення державного управління в Україні.
   Розраховано на науковців та викладачів, спеціалістів-міжнародників, державних службовців, студентів, аспірантів, докторантів та всіх інших, хто цікавиться проблемами європейської інтеграції, Європейського Союзу та державного управління.