Історія економіки та економічної думки: структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки Друк
Понеділок, 14 квітня 2014, 08:59

Історія економіки та економічної думки: структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки   Краус Н. М.
   Історія економіки та економічної думки: структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки [текст] : навч. посіб. / Н. М. Краус - К. : «Центр учбової літератури», 2014. - 504 с
   ISBX 978-617-673-251-8
   Навчальний посібник з історії економіки та економічної думки закладає основи економічної освіти, професійного погляду на явища, процеси і закономірності розвитку економічного життя суспільства протягом всього існування людства.
   Особливістю посібника є те, що матеріал історії економіки й економічної думки подано з використанням структурно-логічних схем, таблиць і наглядних малюнків, що полегшує розуміння логіки зародження та еволюції концепцій, теорій, поглядів на економічні процеси, пізнання їх динамічних й суперечливих взаємозв'язків. Схеми і таблиці можуть використовуватися як доповнення до навчального посібника з історії економіки та економічної думки (див., напр.: Історія економіки та економічної думки : навч. посібник (модульний варіант) / Д. П. Богиня, Н. М. Краус, О. В. Манжура та ін. — Хмельницький : ХНУ, 2010. — 428 с), а також для швидкого повторення курсу при підготовці до іспиту.
   Видання рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, науковців, викладачів, аспірантів, усіх, хто цікавиться історією економіки та економічної думки, економічною теорією.