Новітні тенденції розвитку управління підприємствами Друк
П'ятниця, 11 квітня 2014, 11:02

Новітні тенденції розвитку управління підприємствами   Новітні тенденції розвитку управління підприємствами : монографія / [Федонін О.С., Швиданенко Г.О., Лаврененко В.В. та ін.]. — К.: КНЕУ, 2011. — 257, [7] с
   ISBN 978-966^83-568-5
   Монографію присвячено висвітленню новітніх тенденцій в управлінні розвитком підприємств з позиції сучасних науково-методичних засад. Значну увагу приділено трансформації інноваційної моделі розвитку підприємств та напрямам модифікації управління їх потенціалом за сучасних умов господарювання.
   Сучасні концептуальні погляди на розвиток підприємств та підходи щодо управління ним розглянуто у ракурсі ресурсної та процесної теорій формування стратегічних намірів та бізнес-стратегій, а також новітніх тенденцій інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності підприємств.
   Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, менеджерів і спеціалістів різних ланок управлінської діяльності.