Управління діяльністю організаційно-виробничих систем Друк
Вівторок, 18 лютого 2014, 16:17

Управління діяльністю організаційно-виробничих систем   Петрович Й. М.
   Управління діяльністю організаційно-виробничих систем : навч. посіб. / Й. М. Петрович. — К. : Знання, 2013. — 510 с.
   ISBN 978-617-07-0081-0

   У навчальному посібнику узагальнено вітчизняний і зарубіжний досвід управління діяльністю організаційно-виробничих систем у ринкових умовах господарювання. Чільне місце відведено теоретичним засадам їх формування і функціонування, особливий акцент зроблено на висвітленні проблемних питань управління інноваційною, виробничою, постачальницькою та збутовою діяльністю. Розглянуто проблем¬ні питання управління процесами адаптації, диверсифікації, конверсії та перепрофілювання діяльності організаційно-виробничих систем. Актуалізації й перевірці засвоєння матеріалу сприятимуть вміщені в посібнику контрольні запитання та тести.
   Для студентів вищих навчальних закладів, які опановують економічні спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр", а також для студентів технічних спеціальностей, слухачів закладів підвищення кваліфікації, аспірантів, економістів і менеджерів, освітян та науков¬ців, яких цікавлять сучасні проблеми управління.