Спеціальне діловодство Друк
П'ятниця, 24 січня 2014, 09:12

Спеціальне діловодство   Ломачинська І. М.
   Спеціальне діловодство: Навч. посіб. для дистанційного навчання / І. М. Ломачинська, С. А. Лоскутова; за наук. ред. Т. Г. Горбаченко: У 2 ч.- Ч. 1.- 2-ге вид., доп. і випр.- К.: Університет «Україна», 2007.- 399 с
   ISBN 966-388-118-6 (Ч. 1)
   У першій частині посібника висвітлено загальні питання документування підприємницької діяльності (державна реєстрація, ліцензування та патентування), викладено вимоги до установчих документів окремих видів суб'єктів підприємництва, проаналізовано питання документування діяльності комерційних банків та зовнішньоекономічної діяльності, детально розглянуто процес заповнення податкової звітності з урахуванням вимог чинного законодавства. У посібнику наведено основні нормативні положення щодо заповнення документів із посиланнями на відповідну законодавчу базу.
   Розрахований на студентів вищих навчальних закладів документознав-чого спрямування, викладачів, консультантів, керівників підприємств, установ, широкого загалу читачів, які бажають удосконалити свою культуру документування.