Багатокритеріальність і динаміка економічного ризику (моделі та методи) Друк
Написав Administrator   
Четвер, 23 січня 2014, 16:29

Багатокритеріальність і динаміка економічного ризику (моделі та методи)   Верченко П. I.
   Багатокритеріальність і динаміка економічного ризику (моделі та методи): Монографія. — К.: КНЕУ, 2006. — 272 с 
   ISBN 966-574-883-1

   Монографія присвячена подальшому розвитку такого нового напрямку в економічній науці, як економічна ризикологія. Власне, таких аспектів дослідження економічного ризику, як його багатокритеріальність та динаміка. Проблеми, яких торкається автор, тісно пов'язані з моделюванням економічних процесів обґрунтування прийняття рішень, обтяжених невизначеністю та конфліктністю щодо внутрішнього стану економічного об'єкта і зовнішнього (економічного) середовища, цілепокладання тощо.
   Альтернативні рішення пропонується аналізувати з позиції багатьох цілей та з використанням багатьох критеріїв (так звана багатоцільова багатокритеріальна модель) як у статиці, так і в динаміці розвитку системи. Аналізується низка проблем, що виникають у процесі реалізації цієї методики.
   Підходи, що розвиваються в монографії, можуть зацікавити наукову спільноту, яка переймається проблемами економіко-математичного моделювання, викладачів, аспірантів та магістрів економічних вузів України.