Сучасна психологія особистості Друк
Четвер, 19 грудня 2013, 09:20

Сучасна психологія особистості   Титаренко Т.М.
   Сучасна психологія особистості: Навч. посібник. 2-е вид. - К.: Каравела, 2013.-372 с
   ISBN 978-966-2229-55-4
   У навчальному посібнику, що відповідає сучасному рівню психології особистості, приверне увагу проблема життєвого світу та життєвого вибору, розгляд життєвих домагань та життєвих завдань як способу моделювання майбутнього. Знайдуть свого читача і розділи посібника, присвячені часу і простору людського життя, індивідуальній своєрідності, можливостям життєтворчості особистості.
   Для психологів-практиків корисними будуть методичні додатки, що супроводжують кожний розділ. Запропоновані партитури авторських тренінгів, способи організації інших видів групової роботи, прийоми самодопомоги та поглиблення самопізнання сприятимуть розробці спеціалістами власних методик надання психологічної допомоги різним категоріям населення.