Інноваційний менеджмент Друк
Середа, 30 жовтня 2013, 10:37

Інноваційний менеджмент   Бондар О.В.
   Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник / О.В. Бондар., А.О. Глєбова. — К: «Освіта України», 2013. — 480 с
   ISBN 978-966-188-323
-8
   У посібнику подано навчально-методичний матеріал, включений до програми навчальної дисципліни «Інноваційний менеджмент». Навчальний посібник розроблено з метою надання методичної допомоги при самостійному вивченні дисципліни, запропоновано методичні рекомендації до вивчення кожної теми, конкретні завдання та ситуації, тестові завдання для перевірки рівня знань студентів, термінологічні словники по кожній темі, рекомендації щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання та систему оцінювання знань студентів за умов кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
   Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом підготовки «Менеджмент».