Валютні операції Друк
Четвер, 23 травня 2013, 10:45

Валютні операції   Божидарнік Н.В. Валютні операції [текст] підручник/ Н. В. Божидарнік, Т. В. Божидарнік - К.: «Центр учбової літератури», 2013. - 698 с
   ISBN 978-617-673-154-2
   У підручнику висвітлено суть і функції таких понять, як валютні операції, валютні рахунки, способи платежів у міжнародній торгівлі, основи кредитних, депозитних, конверсійних, термінових операцій та валютних відносин. Викладено теоретичний матеріал, різноманітні інтерактиви, тести, перелік літературних джерел, термінологічний словник, додатки. Матеріали викладено з урахуванням чинного законодавства та практики його застосування в Україні.
   Призначено для бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспіратів, викладачів, а також практичних працівників промислового і фінансово—кредитного сектору економіки.