Корпоративне управління Друк
П'ятниця, 25 січня 2013, 11:48

Корпоративне управління   Андрушків Б.М., Черничинець СП.
   Корпоративне управління: Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2011р.-528 с.
   ISBN 978-966-351-337-9
   Метою навчального посібника є узагальнення матеріалів щодо корпоративних структур та організаційно-економічного механізму управ¬ління ними, а також запровадження модульно-рейтингових технологій у навчальний процес при вивченні навчальних дисциплін, що є складовими корпоративного управління. Посібник знайомить студентів з теоретичними підходами до визначення корпорацій та корпоративного управління, розкриває історичні передумови виникнення корпорацій та місце корпорацій в сучасній економіці, характеризує середовище корпорації та учасників корпоративних відносин, знайомить із міжнародними стандартами корпоративного управління, принципами та моделями корпоративного менеджменту.
   Рекомендований студентам та викладачам вищих навчальних закладів, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, а також широкому колу фахівців, підприємців, керівників фірм та організацій.