Історія світової культури Друк
Середа, 17 жовтня 2012, 13:16

Історія світової культури   Історія світової культури: Навч. посіб. / Керівник авт. колективу Л. Т. Левчук. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Центр учбової літератури, 2010. - 400 с
   ISBN 978-966-611-01-0117-2

   Навчальний посібник відбиває логіку розпитку світової культури, її роль у прогресі людства, а також специфіку людини як продукту біологічної та культурної еволюції. Побудований відповідно до спрямованості лекційного курсу матеріал посібника дає змогу опанувати рух культуротворення від доісторичних періодів до складних суперечливих процесів культури XX століття.
   Для студентів вищих закладів освіти, викладачів, учителів.