Основи екології Друк
Середа, 08 лютого 2012, 09:14

Основи екології   Заверуха Н.М., Серебряков В.В., Скиба Ю.А.
   Основи екології: Навч. посібн. 2-е вид. — К.: Каравела, 2011.- 304 с.
   ISBN 966-8019-51-2

   Посібник написаний відповідно до навчальної програми вищих навчальних закладів. Всебічно висвітлені питання класичної біологічної екології, розглядаються особливості впливу антропогенних факторів на природне середовище в умовах сучасної екологічної ситуації. Посібник знайомить з еколого-економічними проблемами використання природних ресурсів, економічними методами регулювання раціонального природокористування, методами управління процесами природокористування тощо. Після кожної теми містяться контрольні запитання, теми для доповідей та рефератів, список рекомендованої літератури.
   Навчальний посібник призначений для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто не байдужий до екологічних проблем.