Біологічна хімія Друк
Четвер, 17 листопада 2011, 12:03

Біологічна хімія   Біологічна хімія. Практикум : навчальний посібник / [Павлоцька Л.Ф., Дуденко Н.В., Левітін Є.Я. та ін.]. — Суми : Університетська книга, 2011. - 63 с
   ISBN 978-966-680 551-8

   Пропонований практикум відповідає робочій програмі курсу «Біологічна хімія ». Містить детальний опис 16 лабораторних робіт за 11 темами курсу.
Виконання лабораторних робіт передбачає проведення експериментальних досліджень компонентів харчових продуктів, вивчення їх властивостей та процесів метаболізму.
   Для студентів інженерно-технічних та інженерно-педагогічних спеціальностей 6.01010420 «Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування».