Бухгалтерський облік Друк
Написав Administrator   
Вівторок, 16 листопада 2010, 17:15
Бухгалтерський облік

   Бухгалтерський облік. Навч. посіб./ Ю. А. Верига, М. О. Виноградова, Т. В. Гладких О. С. Русакова, А. Ж. Пшенична. Н. В. Фірсова / За заг. род. проф. Ю. А.Всриги - К :' І Іентр учбової літератури. 2010.    500 с

   ISBN 978-966-364-708-1

   У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи бухгалтерського обліку та методика обліку активів, власного капіталу, зобов'язань, витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємства, а також питання основ побудови змісту та методики складання фінансової звітності. Навчальний посібник призначено для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу студентами вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації та сприяє зміцненню пізнавальних і практичних умінь, прищеплює навички самостійної роботи Він також може бути використаний студентами вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації та бути корисним усім, хто цікавиться загальною методикою бухгалтерського обліку на підприємстві.

   Автори вдячні рецензентам за зауваження та пропозиції.

Останнє оновлення на Вівторок, 16 листопада 2010, 17:15