Теорія організації Друк
Написав Administrator   
Понеділок, 06 вересня 2010, 12:02
Теорія організації

   Монастирський Г.Л.

   Теорія організації: Навч. посіб. К.: Знання, 2008. — 319 с.

   ISBN 978-966-346-480-0

   У посібнику розглядаються найважливіші аспекти теорії орга­нізації. Зокрема, розкриваються її предмет, завдання, теоретико-методологічні засади організації як системи, процесу та об'єкта управління. Висвітлено принципи і методи створення ефективної організації, організаційного проектування, формування оптимальної структури організації, забезпечення високої організаційної культури. Розкрито особливості застосування інформаційно-аналітичних технологій у діяльності організації. Посібник устаткований тестовими завданнями, питаннями для самоконтролю засвоєних знань і списком рекомендованої літератури. За змістом посібник відповідає освітньо-професійним програмам підготовки магістрів за спеціальністю "Адміністративний менеджмент" та бакалаврів за напрямом "Менеджмент".

   Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також аспірантам, науковцям і менеджерам-практикам.

Останнє оновлення на Понеділок, 06 вересня 2010, 12:02