Короткий українсько-російсько-англо-німецький словник з економіки та менеджменту Друк

Короткий українсько-російсько-англо-німецький словник з економіки та менеджменту

Короткий українсько-російсько-англо-німецький словник з економіки та менеджменту. / уклад. О. І. Лесюк. – Київ : Спалах ЛТД, 1996. – 312 с. – На укр. яз. – ISBN 5-7707-4215-1

У словнику вміщено близько 3500 найважливіших термінів і словосполучень на означення понять і категорій економіки, планування, організації, нормування та управління виробництвом, фінансової, бухгалтерської, юридичної справи, статистики й соціології, а також тих, що стосуються сфери бізнесу, комерції, маркетингу та менеджменту. Наведено ряд слів, які часто зустрічаються у ділових документах.

Для фахівців різних галузей народного господарства, студентів і аспірантів технічних вузів економічних спеціальностей, викладачів економічних дисциплін та іноземних мов, тих, хто цікавиться питаннями сучасних ринкових відносин.