Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг Друк
Середа, 13 травня 2020, 14:10

Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг

Іванова Л. О.

Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг: навч. посібник / автори Іванова Л. О., Музика О. М. − Львів : «Магнолія 2006», 2012. − 226 с.

ISBN 978-617-574-055-2 «Магнолія 2006»

У навчальному посібнику розглядаються сутність, завдання та особливості моніторингу світового ринку готельних і ресторанних послуг. Особлива увага відводиться методиці моніторингу світового ринку готельних і ресторанних послуг та його інформаційному забезпеченню. Визначається вплив чинників кон'юнктури на функціонування світового ринку готельних і ресторанних послуг. Теоретичні положення доповнені комплексними розрахунково-аналітичними завданнями та ситуаціями для самостійного вирішення, тестами, індивідуальними навчально-дослідними завданнями для самостійного виконання, які спрямовані на поглиблення практичних навичок щодо використання показників та індикаторів кон'юнктури для аналізу і оцінки стану світового ринку готельних і ресторанних послуг.

Навчальний посібник призначено для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», викладачів, науковців та фахівців, які займаються дослідженнями світового ринку готельних і ресторанних послуг.