Туристичне країнознавство, Парфіненко А. Ю. Друк
Понеділок, 17 лютого 2020, 09:16

Туристичне країнознавство

Парфіненко А. Ю.

Туристичне країнознавство. Навчальний посібник. – Харків: Бурун Книга, 2009. – 288 с.

ISBN 978-966-8942-40-2

Посібник орієнтований на сучасну дослідницьку та дидактичну практику. Основну увагу зосереджено на висвітленні теоретичних проблем курсу. У книзі проаналізовано особливості впливу глобалізації на національну державу та показано можливу роль туризму для її загального добробуту. Висвітлено процес інституціоналізації туристичного країнознавства, концептуалізовано політичне, етнічне, мовне, релігійне розмаїття країн світу, що постає як методичне підґрунтя для вивчення їхніх туристичних умов і ресурсів. З метою опанування основ наукового обгрунтування можливостей організації туризму у тій або іншій країні викладено базові концепти просторово-територіальної організації країн. Центральною темою видання є проблема створення туристичного іміджу країни, що розглядається як механізм артикуляції і представлення туристичних ресурсів території відповідній цільовій аудиторії.

Посібник розраховано на студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів туристичного профілю.