Бухгалтерський облік ренти Друк

Бухгалтерський облік ренти

Бардаш С.В., Осадча Т.С. Бухгалтерський облік ренти: монографія: [За ред. проф. С.В. Бардаша.] – Херс. держ.ун-т. – Херсон: ХДУ, 2019. – 252 с.

ISBN 978-966-683-254-5

Монографію присвячено поглибленню теорії та методології бухгалтерського обліку ренти з метою інформаційного забезпечення управління доходами суб’єктів господарювання з урахуванням положень концепції сталого розвитку. Розроблено теоретико-методологічні та організаційно-практичні положення бухгалтерського обліку ренти за її видами на основі особливостей формування і розподілу кожного із таких видів.

Видання призначене для докторантів, аспірантів, магістрів, наукових співробітників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які досліджують проблеми розвитку бухгалтерського обліку в Україні та світі.