Устаткування закладів ресторанного господарства Друк

Устаткування закладів ресторанного господарства

Устаткування закладів ресторанного господарства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / A.A. Мазаракі, С.Л. Шаповал, І.І. Тарасенко та ін. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 640 с.

ISBN 978-966-629-586-9

Розглянуто класифікацію, типи, призначення, будову, принцип дії та правила безпечної експлуатації основних видів устаткування, які використовують у закладах ресторанного господарства. З метою ґрунтовного засвоєння теоретичного матеріалу наведено питання для самоперевірки та тестові завдання.

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, фахівців ресторанного бізнесу.