Дискретна математика Друк
Четвер, 01 березня 2018, 09:43

Дискретна математика

Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина

Дискретна математика: Підручник. Видання четверте, виправлене та доповнене - Львів: «Магнолія - 2006», 2016. - 432 с

ISBN 978-966-2025-76-7

У підручнику викладено основні поняття та методи дискретної математики. Окрім таких розділів, як математична логіка, теорія множин і відношень, комбінаторний аналіз, теорія графів, основи теорії кодів, теорія булевих функцій, основи теорії формальних мов та алгоритмів, розглянуто також теорію складності обчислень. Виклад матеріалу супроводжується багатьма докладно розібраними прикладами, кожний розділ завершується збірником задач для самостійного розв'язування та списком комп'ютерних проектів для індивідуальних завдань

За змістом та обсягом підручник відповідає навчальним планам дисципліни «Дискретна математика» для студентів базових напрямів «Комп'ютерні науки», «Програмна інженерія», «Комп'ютерна інженерія», «Інформатика», «Прикладна математика» та «Системний аналіз». Ним можуть скористатись аспіранти та викладачі вищих навчальних закладів.