Банківський нагляд Друк
Четвер, 09 листопада 2017, 10:07

Банківський нагляд

Вовчак О.Д., Скаско О.І., Стасів A.M.

Банківський нагляд: Навчальний посібник. - Львів: «Новий Світ-2000», 2016.-472 с

ISBN 966-7827- 82-8 "Новий Світ-2000"

Навчальний посібник з дисципліни "Банківський нагляд" дає можливість ознайомитись з навчальною програмою курсу та теоретичним викладом кожної теми. З метою активізації самостійної роботи студентів та навчально-методичного забезпечення вивчення дисципліни у посібнику до кожної теми наводяться плани семінарських занять, завдання для самостійного оволодіння матеріалом, тематика рефератів для набуття навичок науково-дослідної роботи, тестові завдання для перевірки знань та список рекомендованої літератури. Посібник містить навчальні завдання для набуття практичних навичок, термінологічний словник ключових понять та термінів, питання для підсумкового контролю та критерії оцінювання знань.