Загальна теорія статистики Друк
Написав Administrator   
П'ятниця, 10 квітня 2009, 17:10
Image

   Ткач Є. І., Загальна теорія статистики: підручник [для студ. вищ. навч. закл.]/ Ткач Є. І, Сторожук В. П. - [3-тє вид.] - К.: Центр учбової літерату­ри, 2009. - 442 с - ISBN 978-966-364-892-7

   У підручнику "Загальна теорія статистики" розглянуто теоретичні і методичні основи побудови статистичних показників, які використовують для вивчення зако­номірностей суспільних явищ з урахуванням міжнародних стандартів статистики та обліку. Особливу увагу приділено статистичній методології, можливостям її вико­ристання в умовах суттєвих змін в економіці.

   Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, слухачів ін­ститутів і факультетів післядипломної освіти, підприємців, менеджерів, економістів.

Останнє оновлення на П'ятниця, 10 квітня 2009, 17:11