Вища та прикладна математика Друк
Середа, 13 вересня 2017, 08:19

Вища та прикладна математика

Фортуна В.В., Бескровний O.I.

Вища та прикладна математика [Текст]: навч. посіб. для студ. ден. форми навчання екон. спец. /Фортуна В.В., Бескровний О.І.; - М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец, нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. вищ. і приклад, математики. - Львів: «Магнолія 2006», 2017 - 647 с

ISBN 978-617-574-071-2 «Магнолія 2006»

Посібник призначений для використання у навчальному процесі і для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей.

У посібнику викладено основи вищої математики, теорії ймовірностей і математичної статистики та математичного програмування.

До кожного розділу додається навчальний тренінг, у якому запропоновано контрольні запитання і завдання для самостійної роботи. Для контролю засвоєння тем в цілому до кожного розділу наведено комплексні індивідуальні контрольні завдання.