Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання злочинам у сфері діяльності небанківських фінансових установ в Україні Друк
Понеділок, 15 травня 2017, 09:09

Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання злочинам у сфері діяльності небанківських фінансових установ в Україні

Чернєй Володимир Васильович

Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання злочинам у сфері діяльності небанківських фінансових установ в Україні: [текст] монографія / В. В. Чернєй. - Київ: Центр учбової літератури, 2014. - 456 с

ISBN 978-611-01-0623-8

На підставі аналізу широкого кола наукових джерел, законодавства, а також матеріалів соціологічних досліджень у монографії проведено комплексний аналіз проблем запобігання злочинам у сфері діяльності небанківсьтх фінансових установ в Україні. Зокрема, на основі законодавства, результатів узагальнення судової та правоохоронної практики, наукових джерел і зарубіжного досвіду надано кримінально-правову характеристику та розроблено науковообгрунтовані засади запобігання злочинам у сфері діяльності небанківських фінансових установ.

Праця може бути корисною для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю, практичних працівників правоохоронних органів, суддів та всіх, хто зацікавлений у протидії фінансовій злочинності.