Контролювання діяльності сільськогосподарських підприємств: наукові основи, стан і перспективи Друк
Понеділок, 27 червня 2016, 08:51

Контролювання діяльності сільськогосподарських підприємств: наукові основи, стан і перспективи

Михайлова Л.І., Галкін O.B.

Контролювання діяльності сільськогосподарських підприємств: наукові основи, стан і перспективи: монографія. — Суми: Видавництво: ПП Вінниченко М.Д., ФОП Литовчеико Є.Б., 2015.-204 с

ISBN 978-966-1569-32-3

В монографії висвітлено результати узагальнення теоретико-методологічних підходів щодо визначення сутності контролювання діяльності сільськогосподарських підприємств, його місця в системі менеджменту: обґрунтовано роль та місце суб'єктів зовнішнього та внутрішнього контролю в досягненні результатів діяльності підприємств аграрного сектору. За результатами проведеного дослідження запропоновано наукові підходи щодо подальшої трансформації організаційно-економічних засад вдосконалення процесу контролювання діяльності підприємств; обґрунтовано використання інструментального методу мережевого планування, що передбачає скорочення витрат на здійснення контрольних заходів за рахунок економії часу на їх виконання.

Для науковців, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів і керівників аграрної сфери різних рівнів управління, менеджерів та всіх, кого цікавлять проблеми ефективного управління сільсько¬господарськими підприємствами.