Застосування економічних методів дослідження капіталу: досвід та перспективи Друк
Понеділок, 27 червня 2016, 08:48

Застосування економічних методів дослідження капіталу: досвід та перспективи

Назаренко І. М.

Застосування економічних методів дослідження капіталу: досвід та перспективи: монографія /1. М. Назаренко. - Суми: Університетська книга, 2015. - 343 с

ISBN 978-966-680-776-5

В монографії досліджено сутність категорії «капітал», визначені теоретико-методологічиі засади його управління. Викладена методологія застосування системи показників оцінки капіталу суб'єктів агробізнесу. Висвітлено питання застосування економіко-математичних методів дослідження каліталу підприємств. Окрему увагу приділено формуванню інформаційно-аналітичного забезпечення діагностики капіталу. Розглянуті питання формування перспективних стратегій діагностики капіталу підприємств аграрного сектору.

Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів освіти економічних спеціальностей, бухгалтерів та економістів.