Генетика рослин Друк
Понеділок, 27 червня 2016, 08:44

Генетика рослин

Завірюха П. Д., Неживий 3. П., Голячук Ю. С.

Генетика рослин: практикум. -Львів: Камула, 2014. -320 с, іл.

ISBN 978-966-433-116-3

Практикум з генетики рослин відповідає типовій навчальній програмі з генетики і тісно пов'язаний з теоретичним матеріалом. Більшість тем лабораторних занять носять прикладний характер і включають елементи самостійних досліджень студентів, активізації їх навчання. Для кращого засвоєння навчального матеріалу до кожної теми подано перелік та зміст основних генетичних термінів і понять, а також контрольні питання для самоперевірки знань. Крім цього, у «Практикумі» подано понад 500 тестів з різних розділів генетики, освоєння яких також сприятиме отриманню якісних знань студентами з вказаної навчальної дисципліни, яка є фундаментальною у їх загально біологічній підготовці.