Порівняльне правознавство Друк
Понеділок, 27 червня 2016, 08:30

Порівняльне правознавство

Порівняльне правознавство : хрестоматія для юрид. вищ. навч. закл. і ф-тів : навч. посіб. / уклад.: О. В. Петришин, О. В. Зінченко, Д. В. Лук'янов. - X.: Право, 2016. - 1024 с

ISBN 978-966-458-896-3

Видання містить короткі витяги з джерел права основних правових сімей - романо-германської, англо-американської, релігійної та традиційної. Хрестоматію укладено відповідно до програми навчальної дисципліни «Порівняльне правознавство». її матеріали можуть бути також використані при вивченні курсів «Теорія держави і права», «Сучасні правові системи», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Міжнародне право», «Конституційне право зарубіжних країн», «Релігієзнавство» та ін.

Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів та усіх, хто цікавиться проблемами порівняльного правознавства.