Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (тестові завдання) Друк
П'ятниця, 19 лютого 2016, 11:50

Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (тестові завдання)

Бухкало С. I. Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (тестові завдання) [текст] підручник. / С 1. Бухкало - К. : «Центр учбової літератури», 2014. -412 с

ISBN 978-617-673-295-2

Викладено основи тестових завдань з лабораторного практикуму курсу загальна технологія харчової промисловості за основними положеннями болонської системи навчання з урахуванням фізико-хімічних, біохімічних та технологічних закономірностей на прикладах великотоннажних виробництв. Подані характеристики надають можливість ознайомлення зі складовими технології, аналізу та розрахунку основних показників процесів виробництва харчової галузі. Приведені необхідні розрахункові формули визначення властивостей сировини та продуктів, норм втрат сировини і допоміжних матеріалів, зниження витрат і відходів при виробництві, а також формули, що необхідні для розв'язання прикладів і контрольних задач.

Призначено для студентів харчових спеціальностей технічних вищих навчальних закладів, викладачів, інженерно-технічних та наукових працівників.